Pennsylvania Dutch (Deitsch) Nondiscrimination Statement

Die University of Iowa dutt’s net zulesse fer ebber verhalde vun schaffe, schtoddie adder Part nemme in enniche Activities datt bikahs vun em sei Race, Glaawe, Color, odder Gmeeschaft. Mer darf aa net discriminate sei degege bikahs vuns Land as mer gebore waar drin, bikahs vun em sei Elt, bikahs mer is en Mann adder en Fraa, bikahs mer is an ekschpekte, bikahs mer hot en Handicap, bikahs vun em sei Genetic Information, bikahs mer is en Veteran odder waar in die US-Military, bikahs vun em sei Sexual Orientation, Gender Identity, Associational Preferences, odder bikahs vun ennich ebbes schunscht as distracte kennt vun ebber judge as en Person. Die University dutt stresse as sie glaabt an alli ebber die seeme Chances gewwe un alli ebber die seem Glegeheit gewwe fer ihre Facilities yuse. Wann du meh Information hawwe witt, kannscht du die Leit do contacte: Director, Office of Equal Opportunity and Diversity, the University of Iowa, 202 Jessup Hall, Iowa City, IA 52242-1316, 1-319-335-0705 (voice), 1-319-335-0697 (TDD), diversity@uiowa.edu.